تیزهوشان ابتدایی

جدید ترین سوالات تیزهوشان

۱- طول سایه شخصی که قد وی ۱۶۰ سانتی متر است برابر ۵ دسی متر شده است در صورتی که طول سایه ی درختی در همان حال برابر ۲/۵ متر باشد ارتفاع آن درخت چند متر است ؟

۲- نسبت دو عدد دو سوم و یکی از آنها ۱۸ است عدد دیگر چند است ؟

۳- در یک پادگان غذای ماهانه ۲۰۰ نفر را آماده کردند بعد از ۱۰ روز ۵۰ نفر به آنه اضافه شد غذای ماهانه  چند روزه تمام می شود ؟

۴-جنسی را بعد از ۱۵٪ تخفیف ۱۷۰۰ ریال فروختند و قیمت اصلی آن چه قدر بوده است ؟

۵-  چهار راس مربعی روی دایره قرار دارند و شعاع دایره برابر با ۵ است . مساحت این مربع چه قدر است ؟

۶- محیط یک لوزی ۴۰ سانتیمتر و قطر بزرگ آن ۱۶ سانتی متر است . مساحت لوزی چه قدر است ؟

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.